icon
当前位置:

好伴骑鲸令郎、赋雄夸】

  【骑鲸】1.亦做“骑京鱼”。《文选·扬雄〈羽猎赋〉》:“乘巨鳞,骑京鱼。”李善注:“京鱼,大鱼也,字或为鲸。鲸亦大鱼也。”后因以比方现遁或逛仙。宋晁补之《少年逛·次季良韵》词:“它日骑鲸,尚怜迷,取问众仙实。”元耶律楚材《西域从王君玉乞茶因其韵》之六:“清兴无涯腾八表,骑鲸踏破赤城霞。”明张煌言《沉彤庵阁学艤舟南日山》诗:“袖归当有支机石,岂遂骑鲸向碧空。”清姚鼐《阜城做》诗:“侧闻太山谷,往往行。云霄昼下鹿,东海远骑鲸。”2.亦做“骑鲸鱼”、“骑长鲸”。杜甫《送孔巢父谢病归逛江东兼呈李白》诗“几岁寄我空中

  【伴】《廣韻》蒲管切,盤上聲。侶也,依也,陪也。又《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》薄半切,盤去聲。義同。宋時有館伴使。又《集韻》《韻會》《正韻》普半切,音判。《詩·大雅》伴奐爾逛矣。《註》伴奐,閒暇意。又《韻補》叶皮變切,音卞。《楚辭·九章》衆駭遽以離心兮,又何故爲此伴也。同極而異兮,又何故爲此援也。援音是願。

  【夸】《廣韻》苦瓜切《集韻》《韻會》《正韻》枯瓜切,音誇。大也。《爾雅·釋言》夸毗,體柔也。《詩·大雅》無爲夸毗。又《諡法》華言無實曰夸。又苦瓦切,音恗。夸奓,自卑也。《前漢·諸侯王表》夸州兼郡。《楊僕傳》懷銀黃夸鄕里。又姓。又《集韻》虧亏切,音區。奢也。又《集韻》匈于切,音吁。美貌。又《集韻》區遇切,音姁。巍也。《左思·吳都賦》橫塘查下,邑屋隆夸。長干延屬,飛甍舛互。又苦禾切,音科。《陸機·感舊賦》或趨時以風發兮,或遺榮而媻娑。或沖虛以後已兮,或招世而自诩。《說文》从大亏聲。亦做。

  【好】〔古文〕《唐韻》呼皓切《集韻》《韻會》《正韻》許皓切,蒿上聲。美也,善也。《詩·鄭風》琴瑟正在御,莫不靜好。又相善也。《詩·衞風》永以爲好也。又好會也。《周禮·春官》琬圭以結好。《左傳·文十二年》藉寡君之命,結二國之好。又人名。張好好,年十三,姣麗善歌,杜牧置樂籍中。見《唐書·杜牧傳》。又曲名。武夷君于山頂會鄕族,仙樂競奏,唱人閒好。見《武夷山志》。又《廣韻》呼到切《集韻》《韻會》《正韻》虛到切,音耗。《說文》愛而不釋也。女子之性柔而滯,有所好,則愛而不釋,故於文,女子爲好。《詩·唐風》核心好之。又孔也。《

  【雄】〔古文〕赨《集韻》《韻會》胡弓切,音熊。《說文》鳥父也。《爾雅·釋鳥》鳥翼,左掩左雄,左掩左雌。《詩·邶風》雄雉于飛,泄泄其羽。又《集韻》牡也。《詩·齊風》雄狐綏綏。○按詩衞風傳云:飛曰雌雄,走曰雌雄。然齊風言雄狐,狐,走類也,亦曰雄。《正字通》云:物各有雌雄,鱗介至蟣蝨皆然,詩傳分屬獸禽,非。又《集韻》一曰武稱。《左傳·襄二十一年》齊莊公朝指殖綽郭最曰:是寡人之雄也。《人物志》草之精秀者爲英,鳥之將羣者爲雄。張良是英,韓信是雄。又州名。《韻會》本涿郡地,周置雄州。又南雄州,百粵地南,漢置雄州,宋加南字。

  【令郎】1.古代称诸侯之庶子,以别于世子,亦泛称诸侯之子。《仪礼·丧服》:“令郎为其母,练冠,麻,縓缘。”郑玄注:“令郎,君之庶子也。”《礼记·服问》:“传曰,有从轻从沉,令郎之妻,为其皇姑。”孔颖达疏:“令郎谓诸侯之妾子也。”《礼记·玉藻》:“令郎曰臣孽。”郑玄注:“适而曰世子,餘则但称令郎罢了。”《诗·豳风·七月》:“殆及令郎同归。”孔颖达疏:“诸侯之子称令郎。”唐韩愈《答吕毉山人书》:“夫信陵和国令郎,欲以取士声势倾全国而然耳。”2.诸侯之女亦称令郎。《公羊传·庄公元年》:“从王姬者,则曷为必为之改